Phát triển Kỹ năng lãnh đạo – Giai đoạn 1

Đây là chương trình đào tạo chủ chốt và xuyên suốt năm của các nhà leo núi Aha. Mục tiêu chương trình: Định hướng văn hóa đồng thời xây dựng kỹ năng lãnh đạo cho Giám sát/Trưởng nhóm nhằm: Quản lý và dẫn dắt đội nhóm hiệu quả; Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ hướng đến kết quả kinh doanh

Chương trình đi qua 6 học phần tương đương với 6 kỹ năng của người lãnh đạo: Giao tiếp; Hoạch định và tổ chức Công việc; Uỷ quyền; Quản lý hiệu suất; Coaching; Tạo ảnh hưởng đến nhân viên

Giai đoạn 1 của chương trình bao gồm 3 học phần chính:

  • Tìm hiểu tình hình kinh doanh
  • Chân dung nhà lãnh đạo
  • Kỹ năng giao tiếp đội nhóm

 

 

 

Leave Comments

0886055166