Hướng dẫn hội nhập cho Nhân viên khối Văn phòng

Là chương trình Hướng dẫn hội nhập cho nhân viên mới khối văn phòng của Scommerce.

Chương trình nhằm mục đích: Xây dựng chương trình hội nhập có hệ thống, đồng nhất với toàn bộ nhân viên mới; Nhân viên mới có cái nhìn toàn diện về cấu trúc, quy trình vận hành, thông tin về lương thưởng, phúc lợi và các công cụ hỗ trợ khi làm việc tại Scommerce.

Tài liệu: 

Hướng dẫn hội nhập cho nhân viên GHN

Hướng dẫn hội nhập cho nhân viên AhaMove

Video giới thiệu GHN

Video giới thiệu AhaMove

 

 

Leave Comments

0886055166