An toàn lao động cho Nhân viên Kho phân loại

Đây là chương trình Huấn luyện An toàn lao động cho toàn bộ Nhân viên, Cộng tác viên tại các kho phân loại.

Mục tiêu chương trình nhằm đảm bảo tất cả các Nhân viên đều nắm được kiến thức về ATLĐ, giảm thiểu tối đa tai nạn lao động tại nơi làm việc.

Sau buổi học, tất cả Nhân viên đều được làm bài kiểm tra và nhận chứng chỉ An toàn lao động nhóm 4.

Riêng đối với Nhân viên Bảo trì được tham gia huấn luyện ATLĐ nhóm 3.

Leave Comments

0886055166