Chia sẻ hệ thống 5 sao mới

Đây là buổi giới thiệu hệ thống 5sao mới tới tất cả Quản lý khu vực (AM) trên toàn quốc, nhằm tạo cơ hội cho các AM dùng thử tính năng mới và đưa ra những phản hồi hữu ích góp phần cải thiện và tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh hơn khi đưa tới tay khách hàng.

Buổi chia sẻ diễn ra theo hình thức online. 

Tài liệu: Video hướng dẫn sử dụng Hệ thống

 

Leave Comments

0886055166