Phát triển AM mới, AM tập sự

Đây là chương trình phát triển dành cho AM mới & AM tập sự bắt đầu từ tháng 3/2020

Nội dung của Chương trình chia làm 3 giai đoạn: Kiến thức nền tảng & trải nghiệm thực tế; Kiến thức bổ sung; Kiến thức, kỹ năng nâng cao

Lộ trình sẽ diễn ra trong vòng 8 tuần (tương đương 2 tháng) với sự giúp sức của các Mentor, Giám đốc Vùng, HRBP, TA và L&D

Tài liệu: Lộ trình chi tiết 

 

Từ tháng 8/2020, Chương trình phát triển và thực hiện phiên bản nâng cấp và cụ thể hơn.

Chi tiết lộ trình: TẠI ĐÂY 

Leave Comments

0886055166