Nghiệp vụ Kinh doanh – Giai đoạn 2

Chương trình “Nghiệp vụ Kinh Doanh” được xây dựng thành một chuỗi chương trình đào tạo và diễn ra xuyên suốt trong năm 2020 gồm nhiều chủ đề khác nhau nhằm trang bị tất cả những kiến thức, kỹ năng cho các Quản lý vùng để phát triển bản thân trong lĩnh vực Kinh Doanh.

Chủ đề của giai đoạn 2 là “Kỹ năng bán hàng cơ bản”, được thực hiện đào tạo với cả hai hình thức online và offline, cùng sự dẫn dắt của hai Giám Đốc Kinh Doanh: Mai Thị Linh và Lê Quốc Thái.

 

Tài liệu tham khảo về nghiệp vụ kinh doanh: Bộ cẩm nang bán hàng

 

 

 

 

 

Leave Comments

0886055166