Tích hợp Hệ thống Bưu cục & Vận tải

“Tích hợp Hệ thống Bưu cục & Vận tải” là chương trình hướng dẫn các AM về việc triển khai tích hợp hai hệ thống nhằm giúp lưu trữ đầy đủ thông tin của một đơn hàng, từ đó khách hàng có thể biết rõ đơn hàng đang ở đâu, giảm thiểu rủi ro thất lạc hàng hoá và giảm lượng công việc cho Nhân viên xử lý tại kho.

Sau buổi chia sẻ này, các AM nắm rõ cách vận hành và triển khai được cho nhân viên của mình; đồng thời đưa những đóng góp, phản hồi mang tính xây dựng cho Đội Vận hành và Phát triển hệ thống. 

 

Leave Comments

0886055166