Hướng dẫn hội nhập Nhân viên Phát triển Thị trường

Đây là chương trình Hội nhập cho Nhân viên Phát triển Thị trường mới.

Chương trình được thực hiện tập trung vào 10:00 sáng hàng ngày tại văn phòng Hà Nội và Hồ Chí Minh, nhằm giúp NVPTTT mới có thể nắm được rõ quy trình, quy định làm việc, thao tác trên ứng dụng tài xế trước khi xuống Bưu cục nhận việc.

Nội dung hướng dẫn bao gồm: 

  • Thông tin tổng quan về GHN
  • Hướng dẫn quy định, quy trình & thao tác làm việc
  • An toàn lao động khi làm việc tại kho
  • Hướng dẫn Phát triển thị trường: tìm kiếm, tư vấn, chăm sóc khách hàng

 

Tài liệu hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Leave Comments

0886055166