Hướng dẫn hội nhập Nhân viên kho Phân loại

Đây là chương trình Hướng dẫn hội nhập dành cho Nhân viên kho Phân loại.

Nội dung hướng dẫn bao gồm:

  • Tổng quan về GHN
  • Hướng dẫn quy định, quy trình, thao tác làm việc
  • An toàn lao động khi làm việc tại kho

 

Tài liệu hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Leave Comments

0886055166