Tổng quan về Ecommerce Việt Nam

Chuỗi workshop ‘Tổng quan về E-commerce Việt Nam’ là chuỗi các buổi chia sẻ mở dành cho bất cứ ai có nguyện vọng tìm hiểu về E-commerce.

Chủ đề tập trung nghiên cứu chuyên sâu về Ecommerce, là 1 trong 3 yếu tố quan trọng nhất để thúc đẩy và cải thiện được nền kinh tế hiện tại: Logistic – Ecommerce – Fintech. CHuỗi workshop giúp các bạn Học viên: đứng ở phương diện Người bán để tăng trải nghiệm của họ ở AhaMove từ đó có cơ sở để phục vụ tốt hơn; Chú trọng tăng đơn cho người bán để AhaMove có nhiều đơn hơn; Tận dụng tối đa nguồn lực hiện tại bao gồm con người, ngân sách tài chính, tài nguyên về công nghệ, tài năng vận hành của Ops để tạo sự “kết dính” đối với Merchant —> Từ đó làm nền tảng cộng đồng/Hệ Sinh Thái cho Merchant.

Nếu bạn cảm thấy mình phù hợp, hãy đăng ký ngay tại đây

Tài liệu:
– Lịch đào tạo merchant trên các sàn thương mại điện tử lớn:
Lazada; Tiki; Shopee

– Thương mại điện tử, nền kinh tế số tiềm năng đến đâu?
Nguồn: Nielsen Vietnam- Xu hướng Internet 2019 (tiếng Anh)

– Thương mại điện tử, nền kinh tế số tiềm năng đến đâu?
Nguồn: Mary Meeker

– Báo cáo về người tiêu dùng Việt Nam 2019 (tiếng Anh)
Nguồn: Q&Me

– Báo cáo ngành Thương mại điện tử Việt Nam 2018 (tiếng Anh).
Nguồn: EU-Vietnam Business Network

– Sơ đồ nội dung của Amazon (tiếng Anh)
Nguồn: Digitas Strategy Team

– Sơ đồ nội dung của thương hiệu (tiếng Anh)
Nguồn: Digitas Strategy Team

 

Leave Comments

0886055166