Nghiệp vụ Kinh doanh – Giai đoạn 3

Chủ đề của giai đoạn 3 trong chuỗi chương trình Nghiệp vụ Kinh doanh là Training & Field Coaching Project, tập trung vào kỹ năng Quản lý kinh doanh và việc áp dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tế của Quản lý khu vực.

 

Lộ trình của giai đoạn bao gồm: 

  • Khoá học Kỹ năng thương lượng trong Kinh doanh 
  • Khoá học Kỹ năng Quản lý Kinh doanh vùng 
  • Thuyết trình Kế hoạch Kinh doanh vùng cho GĐV và Giảng viên
  • Field Coach – Giảng viên gặp gỡ khách hàng cùng Quản lý khu vực để trực tiếp hỗ trợ Quản lý khu vực trong quá trình áp dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tế

 

Ngoài ra, tại giai đoạn này, L&D kết hợp với Giám đốc Vùng xây dựng quy định riêng dành cho khoá học, nhằm giúp AM tập trung và cố gắng tham gia khoá học một cách trọn vẹn nhất.

 

 

Leave Comments

0886055166