Hướng dẫn Hội nhập Trưởng bưu cục

Đây là chương trình Hội nhập và đào tạo cho vị trí mới: Trưởng Bưu cục.

Nội dung của Chương trình bao gồm:

  1. Giới thiệu công ty và lộ trình phát triển
  2. Chính sách thu nhập dành cho Trưởng bưu cục
  3. Hướng dẫn đọc Dashboard
  4. Kiến thức Kinh doanh
  5. Hướng dẫn đọc cẩm nang công việc
  6. Các công cụ hỗ trợ làm việc khác

Lộ trình Đào tạo của vị trí Trưởng bưu cục:

Tài liệu: Xem tại đây

 

Leave Comments

0886055166