“5 PHÚT CÙNG L&D” là gì? 

“5 phút cùng L&D” là một series các sản phẩm học tập và phát triển bản thân, hướng đến nhóm đối tượng Nhân viên văn phòng tại Scommerce, GHN, và AhaMove. Chương trình nhằm mục tiêu cung cấp các giải pháp học tập và phát triển bản thân thông qua các chủ đề thiết thực và ngắn gọn, đồng thời cũng là để tăng tính nhận diện và truyền thông cho văn hoá học tập tại công ty

0886055166