Chuyên mục: GHN

  • Nghiệp vụ Kinh doanh – Giai đoạn 2

    Chương trình “Nghiệp vụ Kinh Doanh” được xây dựng thành một chuỗi chương trình đào tạo và diễn ra xuyên suốt trong năm 2020 gồm nhiều chủ đề khác nhau nhằm trang bị tất cả những kiến thức, kỹ năng cho các Quản lý vùng để phát triển bản thân trong lĩnh vực Kinh Doanh. […]
    Read more
0886055166