Lời giới thiệu

Giảng viên nội bộ là một đội ngũ không thể thiếu tại Scommerce, GHN và AhaMove trong sự nghiệp đào tạo & phát triển nhân viên tại công ty. Bộ phận Đào tạo & Phát triển gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến những người thầy, người cô đã, đang và sẽ tiếp tục truyền lửa đến nhiều nhân viên hơn

Giảng viên nội bộ

Chị Lê Thị Đoan Trinh
Giám đốc Nhân sự
Chị Vũ Ngọc Minh
Trưởng phòng Đào tạo & Phát triển
Chị Mai Thị Linh
Giám đốc Kinh doanh miền Bắc

Các giảng viên khác

Cùng rất nhiều Giảng viên nội bộ khác.

0886055166